กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยงาน และหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

เกณฑ์การประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

เกณฑ์การประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ๑-๒ สำนักชลประทานที่ ๑-๑๗

เกณฑ์การประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ว2)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (เอกสารแนบ 1) (ว2)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (เอกสารแนบ 2) (ว2)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3) (ว2)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ว20)