คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1128/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายอนุรักษ์ มีมุข 2.นายพลเทพ ช่วยพิชัย 3.นายสิทธิโชค ธรรมสละ)