ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอความร่วมมือ
ตอบแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider
ข่าวประชาสัมพันธ์ ☆ โครงการถางป่า (ในใจ) แล้วพาเดิน กิจกรรมอบรมการจาตุรงค์ด้านจิตใจให้รู้ทันกับโลกเทคโนโลยี
☆ ขอเชิญชวนทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
☆ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การทำอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ (ซูชิยอดนิยม)”
☆ โครงการพันธมิตร เสนอสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรมชลประทาน
☆ ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างสุขสี่สิบ” รุ่นที่ ๖
☆ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
☆ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”
☆ แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562