ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล

นางปรียาพร จันทโรภาส
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
Shadow
Slider
โครงสร้างภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายวิชาการ

null

หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายประเมินบุคคลและผลงาน

null


ติดต่อเรา

ติดต่อเบอร์ภายใน : 2802,2804

สายตรง : 026695057

โทรสาร : 022417275

E-mail : academicrid@gmail.com